ERFGOEDDAG 2020 “NA 45 JAAR IN HET DONKER ZAGEN ZIJ IN 2005 TERUG DAGLICHT” Onder de titel “I WAS LOST BUT NOW I AM FOUND”

Tijdens Erfgoed 2005 stelde heemkundige kring d’Euzie twee schilderijen tentoon die volgens velen totaal verloren waren. Na een grondige studie besliste restauratrice Marina Mertens samen met de kerkfabriek om ze minstens te conserveren, om later te kunnen overgaan tot restauratie. Dit leidde in 2007 tot de cultuurprijs. Het eerst gerestaureerde schilderij OLV Tenhemelopneming door Jan Jozef De LOOSE prijkt reeds in volle glorie in de Heilige Kruiskerk in Stekene. Het tweede schilderij het Heilig Cuysaltaar door Sylvester Van Den HOUTE is in volle restauratie. Kom jij nu de werken bewonderen? Dat kan

SORRY, DEZE ACTIVITEIT IS UITGESTELD EN ZAL PLAATSVINDEN IN APRIL 2021

Locatie: OC De Statie Spoorwegwegel 1 B-9190 STEKENE

Met deelname aan “Erfgoeddag” wil onze restauratrice, Marina Mertens, antwoorden op de vraag van Erfgoed cel Waasland. Marina wil de bezoekers informeren over Conservatie en Restauratie van historische schilderijen.

Open van 11u tot 17u        TOEGANG IS GRATIS              

Copyright © 2020 - ARTificium vzw
kunstenaarsvereniging
Webdesign by Eye
Scroll Up