2006-2021 = 15 jaar ARTificium vzw

Wat verstaat men onder kunstvaardigheid?

Het creatief en origineel tot een voorstelling, of uiting brengen van gedachten of gevoelens.
Dit kan op vaak ontroerende of schokkende wijze zijn.
Elk van de disciplines die door kunstenaars beoefend worden, en wat door mensen en niet door de natuur is gemaakt.

Werking

– ARTificium vzw. is een vereniging van en voor kunstenaars. Waar elke kunstenaar zonder uitzondering dezelfde rechten en plichten heeft.
– Het doel van ARTificium vzw is, het stimuleren van alle kunstvormen, zowel beeldende kunsten van gelijk welke discipline, als muziek, woord, en danskunsten.
– Het organiseren van tentoonstellingen en kunstevenementen in eigen gemeente, en op uitnodiging daarbuiten.
– Iedereen die enige kunstvorm beoefent, kan bij ARTificium VZW terecht.
– Soms wordt er ( in overleg ) een thema gekozen, waar alle deelnemers dan rond kunnen werken.
– Het lidgeld wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het dagelijks bestuur. Voor 2021 is beslist dat het lidgeld € 0,00 bedraagt. Dit is alleen mogelijk door de hulp van onze werkende en steunende leden.

Toetredingsvoorwaarden

– Enkel leden kunnen deelnemen aan een tentoonstelling of evenement van Artificium VZW. Niet leden moeten zich eerst registreren bij de vereniging om te kunnen deelnemen. Dit met uitzondering van “Kunst Op Het Perron”.
– Registreren kan door contact op te nemen met Theo Derboven 0032 475 26 54 57. Online registratie via deze site, maar lees dan eerst Wat moet ik doen om mij online te registreren?
Persoonlijke kennismaking met het bestuur is steeds nodig, om lid te kunnen worden.
– De leden zijn niet verplicht om aan alle evenementen deel te nemen, maar 1 deelname in de loop van 2 jaar is wel vereist ( uitzonderingen worden aanvaard bij grondige redenen ).
– Er wordt vóór sommige tentoonstellingen of evenementen vergaderd. Elke deelnemer krijgt hierover dan bericht. Er wordt dan ook verwacht dat deelnemende kunstenaars een seintje geven dat hij/zij wel dan niet aanwezig zal zijn!
– Voor elke tentoonstelling zal de deelnemende kunstenaar een kunstwerksteekkaart invullen. Dit om eventuele fraude bij een schadegeval te vermijden. Hiervoor wordt een gestandaardiseerd formulier gebruikt.
– Er wordt verwacht van de deelnemende leden, dat er geholpen wordt bij het opbouwen en afbreken van de tentoonstelling of evenement. Dit gebeurt in onderling overleg met de coördinator van het bestuur.
– Iedere deelnemende kunstenaar is verantwoordelijk voor zijn werken, tot deze in de tentoonstelling zijn geplaatst.
– Ook bij het afhalen is dit van toepassing. Indien een kunstenaar niet over eigen vervoer beschikt, en hij/zij de werken door derden laat transporteren. Blijft de eigenaar van de kunstwerken toch verantwoordelijk. Deelnemende kunstenaars moeten steeds zorgen voor het transport van hun werken naar en van een tentoonstelling of evenement! Indien het transport gebeurt door een onbekende voor de vereniging moet dit op voorhand vermeldt worden aan het bestuur ( naam en voornaam van de persoon die het transport zal verzorgen )!
– Het toezicht ( permanentie ) tijdens de tentoonstelling of evenement wordt door de deelnemers zelf verzorgd, en gebeurt in samenspraak met het bestuur.
– Elk lid kan en mag, eender waar, op zichzelf tentoonstellen. Maar indien het lid tegelijkertijd deelneemt aan een evenement bij ARTificium vzw, mag hij/zij hiervoor zijn permanentie niet verzaken.
– Door deel te nemen aan een tentoonstelling of evenement, geeft de kunstenaar automatisch toelating aan het bestuur van ARTificium vzw, om foto’s van zijn/haar kunstwerken en niet persoonlijke gegevens te gebruiken voor de website van ARTificium vzw of om te publiceren in kranten of tijdscriften. En indien nodig zelfs voor een radio of TV reportage.
– Het bestuur van ARTificium vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
– Bij een eventuele wijziging van deze toetredingsvoorwaarden, zal het bestuur van kunstenaarsvereniging ARTificium vzw haar leden onmiddelijk op de hoogte brengen.

Voorwaarden aangepast en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 17 december 2018.

Download de voorwaarden in PDF

Wenst U meer informatie of contact met een ander bestuurslid?                 Tel. nr. Theo Derboven: 0032 3 475 26 54 57,  Marina Mertens: 0473/99 36 34  of Martine Goossens 03 779 43 77

Copyright © 2022 - ARTificium vzw
kunstenaarsvereniging
Webdesign by Eye